top of page

Par mums

FORMA piedāvā kokapstrādes uzņēmumiem mūsdienīgas, inovatīvas un izcilas veiktspējas iekārtas. Pateicoties mūsu bagātīgajai pieredzei, mēs varam piedāvāt ražošanas iekārtas, sākot no vienkāršām iekārtām līdz pilnībā automatizētām un modernām iekārtām rūpnīcām. 

 

Mūsu darbs vienmēr sākas ar klienta vajadzību apzināšanu. Jo mēs uzskatām, ka tikai tā varam piedāvāt labāko risinājumu izstrādi un klienta biznesa izaugsmi.

KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU RISINĀJUMI

FORMAS komanda nodrošina pilna servisa pakalpojumus kokapstrādes uzņēmumiem - ražošanas iekārtu un līniju projektēšanu, ražošanu, automatizāciju, uzstādīšanu un servisu.

PILNS SERVISS

Mēs spējam nodrošināt saviem klientiem pilnu servisu - mašīnu projektēšanu, ražošanu, automatizāciju, uzstādīšanu un apkalpošanu.

30 GADU PIEREDZE

Mēs ticam nepārtrauktai attīstībai, izaugsmei un jaunu iespēju apgūšanai ikdienas darbā. Mūsu uzņēmējdarbības prioritātes ir drošība, efektivitāte un mūsdienīgums, un mēs cenšamies to nodrošināt saviem klientiem ar visiem saviem produktiem un pakalpojumiem.

Jaunumi

05.03.2024.

SIA “FORMA” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija"; 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.

05.01.2024.

SIA “FORMA” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros. Pētniecības projekta nosaukums: “Bezatlikumu tehnoloģijas izstrāde CLT ražošanas atlikumu pārstrādei lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos II kārta” (P.16) Projekts Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 Pārskata periods: 01.11.2023.-31.12.2023. Pārskata periodā īstenotas sekojošas aktivitātes: 2. aktivitāte - Gabalatlikumu frēzes esošā prototipa būtisko uzlabojumu ieviešana Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti: Uzsākts darbs pie uzlabota profila griezējinstrumentu uzstādīšanas; Uzsākts darbs pie līmes uzklāšanas iekārtas uzstādīšanas. 5.aktivitāte - Gabalatlikumu biezuma šķelšanas zāģa prototipa izgatavošana Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti: Uzsākts darbs pie gabalatlikumu biezuma šķelšanas zāģa prototipa izgatavošanas.

15.11.2023.

SIA “FORMA” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros. Pētniecības projekta nosaukums: “Bezatlikumu tehnoloģijas izstrāde CLT ražošanas atlikumu pārstrādei lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos II kārta” (P.16) Projekts Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 Pārskata periods: 01.02.2023.-31.10.2023. Pārskata periodā īstenotas sekojošas aktivitātes: 1. aktivitāte - Gabalatlikumu pāraudzēšanas esošās tehnoloģijas nepieciešamo uzlabojumu koncepta izstrāde un tehniskā projektēšana prototipa uzlabošanai. Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti: 1. Veikti CLT gabalatlikumu frēzes (prototipa iekārtas) uzlabojumi. 2. Veikti CLT gabalatlikumu frēzes frēzējuma profila uzlabojumi. Izstrādāti risinājumi frēzēšanas virzienam paralēli orientētās koksnes (skalu) izmešanai. Uzlabojuma koncepta izstrādes laikā apskatīti vairāki risinājumi, CLT materiāla specifikai atbilstoša, frēzēšanas instrumentu izstrādei, kuri potenciāli varētu samazināt skalu izmešanas risku un uzlabot tapojuma kvalitāti. Sagatavots instrumentu profilu koncepts. 3. Veikta līmes uzklāšanas koncepta izstrāde. Izstrādāti 2 potenciālie risinājumi, no kuriem izvēlēts pašreizējai tehnoloģijas attīstības pakāpe atbilstošākais. Līmes iekārtas projektēšana veikta saviem spēkiem (bez ārpakalpojumu sniedzēja piesaistes). 2. aktivitāte - Gabalatlikumu frēzes esošā prototipa būtisko uzlabojumu ieviešana Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti: 1. Veikta nesošās konstrukcijas pastiprināšana. 2. Veikti spēka kabeļu aizsardzības uzlabojumi. Aktivitātes ieviešana turpinās līdz 2023.gada beigām. aktivitāte - Gabalatlikumu biezuma šķelšanas zāģa prototipa koncepta izstrāde un tehniskā projektēšana Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti: Veikta vairāku konceptu izstrāde un izvēlēts piemērotākais. Zāģa prototipa projektēšana veikta saviem spēkiem (bez ārpakalpojumu sniedzēja piesaistes).

Nepieciešama mūsu palīdzība? Zvaniet mums tūlīt!
bottom of page