top of page

05.01.2024.

SIA “FORMA” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros. 

Pētniecības projekta nosaukums: “Bezatlikumu tehnoloģijas izstrāde CLT ražošanas atlikumu pārstrādei lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos II kārta” (P.16)

Projekts Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007

Pārskata periods: 01.11.2023.-31.12.2023.

Pārskata periodā īstenotas sekojošas aktivitātes:

2. aktivitāte - Gabalatlikumu frēzes esošā prototipa būtisko uzlabojumu ieviešana

Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti:

  • Uzsākts darbs pie uzlabota profila griezējinstrumentu uzstādīšanas;

  • Uzsākts darbs pie līmes uzklāšanas iekārtas uzstādīšanas.

5.aktivitāte - Gabalatlikumu biezuma šķelšanas zāģa prototipa izgatavošana

Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti:

  • Uzsākts darbs pie gabalatlikumu biezuma šķelšanas zāģa prototipa izgatavošanas.

Untitled design.png
bottom of page