top of page

21.06.2024.

SIA “FORMA” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros. 

Pētniecības projekta nosaukums: “Bezatlikumu tehnoloģijas izstrāde CLT ražošanas atlikumu pārstrādei lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos II kārta” (P.16)

Projekts Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007

Pārskata periods: 01.03.2024.-31.05.2024.

Pārskata periodā īstenota 2.2. aktivitāte - “Gabalatlikumu frēzes esošā prototipa būtisko uzlabojumu ieviešana un testēšana” 

Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti:

  • Veikti prototipa iekārtas pamat rāmja ģeometriskās stabilitātes uzlabošanas pasākumi;

  • Izstrādāti vairāki koncepti frēzēšanas instrumentiem;

  • Veikta izvēlēto instrumentu risinājumu testēšana;

  • Izstrādāti vairāki koncepti līmes uzklāšanas procesa uzlabošanai;

  • Realizēts izmaksu un funkcijas efektīvs risinājums – pusautomātiska līmes uzklāšana. 

  • Attiecīgais risinājums testēts dabā;

  • Secināts, ka nepieciešams veikt papildus līmes uzklāšanas iekārtas testēšanu, pārbaudot līmes apjoma regulācijas un kontroles risinājumu.

Untitled design.png
bottom of page