top of page

15.11.2023.

SIA “FORMA” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros. 

Pētniecības projekta nosaukums: “Bezatlikumu tehnoloģijas izstrāde CLT ražošanas atlikumu pārstrādei lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos II kārta” (P.16)

Projekts Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007

Pārskata periods: 01.02.2023.-31.10.2023.

Pārskata periodā īstenotas sekojošas aktivitātes:

1. aktivitāte - Gabalatlikumu pāraudzēšanas esošās tehnoloģijas nepieciešamo uzlabojumu koncepta izstrāde un tehniskā projektēšana prototipa uzlabošanai.

Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti:

1. Veikti CLT gabalatlikumu frēzes (prototipa iekārtas) uzlabojumi. 

2. Veikti CLT gabalatlikumu frēzes frēzējuma profila uzlabojumi.

Izstrādāti risinājumi frēzēšanas virzienam paralēli orientētās koksnes (skalu) izmešanai. Uzlabojuma koncepta izstrādes laikā apskatīti vairāki risinājumi, CLT materiāla specifikai atbilstoša, frēzēšanas instrumentu izstrādei, kuri potenciāli varētu samazināt skalu izmešanas risku un uzlabot tapojuma kvalitāti. Sagatavots instrumentu profilu koncepts. 

3. Veikta līmes uzklāšanas koncepta izstrāde. Izstrādāti 2 potenciālie risinājumi, no kuriem izvēlēts pašreizējai tehnoloģijas attīstības pakāpe atbilstošākais. Līmes iekārtas projektēšana veikta saviem spēkiem (bez ārpakalpojumu sniedzēja piesaistes).

2. aktivitāte - Gabalatlikumu frēzes esošā prototipa būtisko uzlabojumu ieviešana

Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti:

1. Veikta nesošās konstrukcijas pastiprināšana. 

2. Veikti spēka kabeļu aizsardzības uzlabojumi. 

Aktivitātes ieviešana turpinās līdz 2023.gada beigām.

  1. aktivitāte - Gabalatlikumu biezuma šķelšanas zāģa prototipa koncepta izstrāde un tehniskā projektēšana

Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti:

Veikta vairāku konceptu izstrāde un izvēlēts piemērotākais. Zāģa prototipa projektēšana veikta saviem spēkiem (bez ārpakalpojumu sniedzēja piesaistes).

Untitled design.png
bottom of page