top of page

About Us

FORMA provides woodworking businesses with contemporary, innovative and excellent performance equipments. Thanks to our rich experience we can offer production equipments starting from simple transporting roller tables to fully automatizated, modern factories. 

 

Our job always starts with identifying needs of our client. Because we believe that this is the only way how to offer the best solution development and growth of client’s business.

WOODWORKING SOLUTIONS

FORMAS provides full-service services for wood processing companies - design, manufacture, automation, installation and service of production equipment and lines.

FULL SERVICE

We are able to provide our customers with full service - machinery design, production, automatization, installation and service.

30 YEARS OF EXPERIENCE

We believe in continuous development, growth and mastering new opportunities in our everyday work. Our business priorities are safety, efficiency and modernity and we try to deliver that to our customers with all our products and services. 

News

21.06.2024.

SIA “FORMA” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.

05.03.2024.

SIA “FORMA” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija"; 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.

05.01.2024.

SIA “FORMA” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros. Pētniecības projekta nosaukums: “Bezatlikumu tehnoloģijas izstrāde CLT ražošanas atlikumu pārstrādei lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos II kārta” (P.16) Projekts Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 Pārskata periods: 01.11.2023.-31.12.2023. Pārskata periodā īstenotas sekojošas aktivitātes: 2. aktivitāte - Gabalatlikumu frēzes esošā prototipa būtisko uzlabojumu ieviešana Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti: Uzsākts darbs pie uzlabota profila griezējinstrumentu uzstādīšanas; Uzsākts darbs pie līmes uzklāšanas iekārtas uzstādīšanas. 5.aktivitāte - Gabalatlikumu biezuma šķelšanas zāģa prototipa izgatavošana Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti: Uzsākts darbs pie gabalatlikumu biezuma šķelšanas zāģa prototipa izgatavošanas.

15.11.2023.

SIA “FORMA” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros. Pētniecības projekta nosaukums: “Bezatlikumu tehnoloģijas izstrāde CLT ražošanas atlikumu pārstrādei lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos II kārta” (P.16) Projekts Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 Pārskata periods: 01.02.2023.-31.10.2023. Pārskata periodā īstenotas sekojošas aktivitātes: 1. aktivitāte - Gabalatlikumu pāraudzēšanas esošās tehnoloģijas nepieciešamo uzlabojumu koncepta izstrāde un tehniskā projektēšana prototipa uzlabošanai. Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti: 1. Veikti CLT gabalatlikumu frēzes (prototipa iekārtas) uzlabojumi. 2. Veikti CLT gabalatlikumu frēzes frēzējuma profila uzlabojumi. Izstrādāti risinājumi frēzēšanas virzienam paralēli orientētās koksnes (skalu) izmešanai. Uzlabojuma koncepta izstrādes laikā apskatīti vairāki risinājumi, CLT materiāla specifikai atbilstoša, frēzēšanas instrumentu izstrādei, kuri potenciāli varētu samazināt skalu izmešanas risku un uzlabot tapojuma kvalitāti. Sagatavots instrumentu profilu koncepts. 3. Veikta līmes uzklāšanas koncepta izstrāde. Izstrādāti 2 potenciālie risinājumi, no kuriem izvēlēts pašreizējai tehnoloģijas attīstības pakāpe atbilstošākais. Līmes iekārtas projektēšana veikta saviem spēkiem (bez ārpakalpojumu sniedzēja piesaistes). 2. aktivitāte - Gabalatlikumu frēzes esošā prototipa būtisko uzlabojumu ieviešana Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti: 1. Veikta nesošās konstrukcijas pastiprināšana. 2. Veikti spēka kabeļu aizsardzības uzlabojumi. Aktivitātes ieviešana turpinās līdz 2023.gada beigām. aktivitāte - Gabalatlikumu biezuma šķelšanas zāģa prototipa koncepta izstrāde un tehniskā projektēšana Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti: Veikta vairāku konceptu izstrāde un izvēlēts piemērotākais. Zāģa prototipa projektēšana veikta saviem spēkiem (bez ārpakalpojumu sniedzēja piesaistes).

Need Our Assistance? Give Us a Call Now!
bottom of page